2014 წლიდან პორტალზე კარტის თამაშები უქმდება, გაიგეთ მეტი
Standard
Only 9